9449 Kilometers is the distance between Bucharest(nicu) and Caracas(tatica). 2 points of view on the world, 2 creative minds trying to show their perceptions about the places where they live, a subject with the same rules. Here's how two people who love photography see their routine.

------

9449 Kilometros es la distancia entre Bucarest(nicu) y Caracas(tatica). 2 puntos de vista del mundo, 2 mentes creativas tratando de mostrar la forma en que perciben los lugares donde viven, un subejo con las mismas reglas. Esta es la forma en la que dos personas que aman la fotografía ven su rutina.

------

9449 kilometri este distanța dintre București(nicu) și Caracas(tatica). 2 puncte de vedere asupra lumii, 2 minți creative încrercând să-și arate propriile percepții asupra locurilor unde trăiesc, o tema cu aceleași reguli. Iată cum 2 persoane care iubesc fotografia își văd rutina.